Datastyrte roboter

Utviklingen innen data verden har gått utrolig fort i de siste årene, det er snart ikke den tingen man kan få utrettet med en datamaskin. Litt skremmende å tenke på egentlig, at man med noen få tastetrykk kan påvirke utrolig mange mennesker. Men det er vel mere av det gode som kan komme i fra en datamaskin, som for eksempel datastyrte roboter som gjør hverdagen vår mye enklere.

Helsevesenet

Innen helsevesenet har man stor nytte av disse datastyrte robotene, det er i mange forskjellige områder som de kan brukes til. Selv om det fortsatt er storskepsis blant mange for å benytte seg av disse datastyrte robotene er trenden at det stadig er flere og flere som godtar dette. Man har egne roboter som kan stille diagnoser og som kan foreta operasjoner, utviklingen har vært ganske formidabel på denne fronten. Det er særlig de yngre menneskene som synes dett er en grei måte å gjøre dette på mens de eldre er fortsatt veldig skeptiske til dette. Det er vel ganske forståelig for de eldre har ikke vokst opp under datatiden og fått med seg den enorme utviklingen.

Helsevesenet

Men det å bruke datastyrte roboter innen helsevesenet er egentlig ingen nyhet, man har benyttet dette i mange år allerede. Men man tenker kanskje ikke over det, om man ligger tilkoblet en datamaskin når man for eksempel har hjerteproblemer er det jo en datastyrt enhet som straks varsler om uregelmessigheter. Det finnes jo roboter som tar blodprøver og gir deg ganske raskt resultatet av blodprøven. Det som er ganske nytt er at man har tatt i bruk datastyrte roboter til å foreta operasjoner, disse robotene har en form for kunstig intelligens som klarer oppgaven perfekt. Det er også kommet roboter som er programmert til å både servere maten og mate pasientene. Dette avlaster jo selvfølgelig pleierskene som har ett fullsatt program allerede. Den største fordelen er at disse robotene gir mere riktige diagnoser, for her utelukker man den menneskelige svikten som kan forekomme. Men da er det igjen en forutsetning at robotene er riktig programmerte og det er det jo mennesker som gjør. Ulempen er den ikke så mange av, men når man har med demente mennesker å gjøre kan de nok reagere kraftig på disse robotene.

Militæret

Innen det militære er det også blitt en god del av datastyrte roboter i de siste årene. Det har i det siste blitt ganske vanlig å benytte seg av droner som man styrer via datamaskinen til forskjellige

Militæret

oppdrag i farlige områder. Den største fordelen her er at man ikke setter liv i fare, man kan gjøre overvåking og angripe mål ved å sitte langt unna det farlige området. Når man vet nøyaktig posisjon til målet er det bare å programmere dronen og den treffer akkurat der den skal. Den dronen som er mest brukt til dette formålet er Predator, den får stadig utviklet nye og mere avanserte våpen og er utrolig effektiv med det den er tilsiktet til. Man utvikler nå en ny type drone, denne kalles Raptor og har en topp moderne utstyrs pakke og skal kunne ta oppdragene med kun datamaskinens programmering.

Relaterte innlegg