Datavirus

Har du en god og oppdatert datasikkerhet på datamaskinen din så har du sjelden eller aldri noe problem med virus. Er du selv fornuftig og forsiktig når du eventuelt går inn på litt mer spesielle web sider, ja da burde du klare å holde deg fri for virus. Men det kan forekomme at det er virus på den siden du besøker flere ganger om dagen, eller at din aller beste venn sender deg det verste viruset i en email som du i god tro åpner. Altså må man være årvåken på alt man foretar seg på internett i dag.

Virusets historie

Datavirus kom til verden på 80 tallet. Det aller første massespredte viruset var internett-ormen som ble kjent var «Morris-ormen», som kom i 1988. Noen datavirus er forholdsvis uskyldige, mens andre kan ødelegge eller utrydde data. Utbredelsen av virus og ormer har økt kraftig de siste årene, det samme har utgiftene til virusbeskyttelse og kostnadene ved ødeleggelser forårsaket av angrep.

Virusets historie

Virusets historie

Spredningsveiene

Spredningsveiene

Spredningsveiene

Tidlig i internettalderen og frem til på midten av 1990 tallet var det disketter som var den viktigste smittekilden og spredningsveien for virus. Hele tiden har det vært spredt virus på samme måte som man sprer og deler programvare f.eks. mellom venner. Diskett-virus oppførte seg nesten som en loppe eller lus gjør. De gjemte seg gjerne i oppstartspor på disketten, hoppet derfra til maskinens minne og harddisk, og videre til alle andre disketter som ble kjørt i Pc-en. Men så utover på 90 tallet tok e-post over for disketter som den mest populære måten å sende data og programvare på. Og da ble filvedlegg til e-poster den mest vanlige måten å benytte for å spre virus.

Makrovirus

Makrovirus

Makrovirus

Dokumenter fra tekstbehandlere og regneark kan inneholde eksekverbar (kjørbar) kode kalt makroer. Makrovirus var utbredt i annen halvdel av 1990-årene, men ble mindre attraktivt for virusmakerne da Microsoft la inn sperrer mot makrovirus i sin Office-programvare. Makrovirus kunne spre seg selv til andre dokumenter på offerets harddisk, og spredte seg videre hver gang offeret sendte infiserte dokumenter som vedlegg til e-post.

Egenspredning

På slutten av 90 tallet kom de første datavirusene som klarte å distribuere kopier av seg selv i vedlegg til egengenerert e-post. Disse utnyttet først svakheter i spesielt Microsofts e-postklienter.

Egenspredning

Egenspredning

I dag er datavirus i stand til å lage og sende e-poster helt av seg selv. De benytter utspekulerte metoder for å hente e-postadresser fra forskjellige plasser og fra dokumenter på offerets harddisk. Datavirusgenerert e-post oppgir gjerne en helt annen avsender enn offeret (hvis maskin og Internett-tilknytning misbrukes). Dette gjør at det er vanskeligere å finne den opprinnelige avsenderen dersom man ønsker å melde ifra om virus-spredning for å få stopp på det.

Bakdører

Både virus og ormer kan installere bakdører på offerets maskin. En bakdør er en kode som aktiveres automatisk hver gang en datamaskin starter. Er det er bakdør installert på maskinen kan uvedkommende hente ut informasjon og starte programmer uten at den legitime brukeren merker dette. En bakdør kan da også ødelegge data, eller delta i angrep mot bestemte datamaskiner på Internett. Alt dette skjer mens den originale eieren av maskinen er totalt uvitende om hva som skjer.

Bakdører

Bakdører

Relaterte innlegg

DatasikkerhetDatasikkerhet

Datasikkerhet har vært viktig fra den aller første datamaskinen kom på markedet. Og det har blitt bare mer og mer viktig jo flere som har fått tilgang på data i