Digitalisering skaper endringer og vekst

Det er kanskje ikke den mest oppsiktsvekkende overskriften jeg her har valgt, men tenkte uansett å rette fokus på hvilke muligheter teknologien gir oss – som vi ikke hadde for bare noen få år siden. Utvikling må sees på i et langt perspektiv, slik har det alltid vært. Det mest spennende med historielesning er å sette seg inn i hvordan ting fungerte før i tiden, og jeg begynner å bli så gammel så jeg husker jo selv mye av dette – i alle fall om vi avgrenser det til å gjelde 3-4 tiår tilbake. Men i løpet av perioden fra 1980-tallet og frem til i dag, har det jo også skjedd utrolig mye.

Digitaliseringen endrer oss alle

Utviklingen som allerede har pågått i flere år allerede, påvirker og endrer oss alle i større eller mindre grad. Det finnes en del eldre som sier at de ikke vil være med på dette, men det skyldes nok mest frykt mer enn det at de faktisk er motstandere av det som skjer.

Det sies at digitaliseringen er den største omveltningen i samfunnet, siden verden opplevde den industrielle revolusjon. Verden står midt oppe i et enormt skifte rent teknologisk, og dette gjelder på vers av virksomheter, næringer og arbeidsplasser – ja også som privatpersoner påvirker utviklingen oss i stor grad.

Har ikke noe valg

De som ikke vil være med på utviklingen, vil ikke kunne overleve særlig lenge i dagens digitaliserte samfunn. Det at utviklingen skjer raskt, er både spennende men for mange også krevende. Vår måte å kommunisere, arbeide, produsere og faktisk leve på, endrer seg i takt med endringene i den digitale hverdagen vi alle er en del av.

Endrer måten selskapene tenker på

Når vi ser på de forskjellige selskapene, så endrer utviklingen måten de drives på, hvordan man gjør forretninger og ikke minst hvordan de skaffer seg nye kunder på. Så det er med andre ord endringer i hele samfunnet vi ser, i alle sektorer både offentlig og privat. Dynamikken og forretningsmodeller endres, som følge av nye digitale modeller som ny teknologi gir muligheter for å utvikle.

Eksempler på store endringer

Eksempler på store endringer

La oss se på underholdningsbransjen og hva som har skjedd der, og det er ikke noen nye endringer jeg tenker å ta for meg – men nevner det for å komme med et eksempel på hvordan ny teknologi gir nye muligheter. Vi som er gamle nok til å huske utleie og salg av videofilmer, vet nok hva jeg tenker når jeg sier at denne bransjen har endret seg totalt de siste tiårene. Videokassettene hadde sin storhetstid på 1980-tallet, og da totalt med tre forskjellige systemer; VHS, Beta og Video 2000. Etter videokassettene og videospillerens tid, kom DVD og CD for fulle mugger, men også dette er gammeldags med dagens strømmetjenester.

Reiselivsbransjen og netthandel

Her kommer vi ikke utenom Uber og Airbnb, dette er tilskudd som har gjort at både aktører og kunder har fått nye muligheter – men også utfordringer for de som allerede er etablert innen transport- og overnattingsbransjen. Netthandel av varer er enda et eksempel, på hvordan ny teknologi skaper nye muligheter for oss forbrukere – og dette skal vi se nærmere på i en senere artikkel.

Relaterte innlegg

The GatheringThe Gathering

Når det snakkes om internett arrangementer og datatreff, så kommer man ikke forbi The Gathering (heretter kalt TG) som arrangeres hver påske i Vikingskipet i Hamar. Dette er Norges største