Helse Rapporter – på data eller på papir?

Det å beskytte helsedokumenter er ikke noe nytt. Det har vært et krav siden sykehus og leger fikk data inn som sitt daglige arbeidsverktøy. Det har vel i stor grad lykkes myndighetene og ansvarlige å beskytte disse dokumentene, men det har også skjedd at dokumenter har kommet på avveie.

Mange tenker vel at det er jo veldig begrenset hvilken verdi en slik rapport kan ha for uautoriserte brukere. Hvem skulle ha slik interesse for hva det feiler meg eller om jeg var hos legen min forrige uke. Eller om papirene til gamle fru Olsen skulle vise at hun hadde vært på mammografi eller noe annet. Men tenker man seg litt bedre om er det ganske enkelt å skjønne hvorfor disse dokumentene har slik stor interesse. I tillegg til personlig helseinformasjon så inneholder elektroniske helserapporter også person nummer, og de går aldri ut på dato. Det som står om du er syk eller frisk har ingen betydning for de som ulovlig jakter på slike dokumenter. Og en av grunnene til at disse dokumentene har slik verdi, er at data kriminalitet ikke er så enkelt å verken oppdage eller å avsløre.

Ingen utløpsdato

Det å stjele elektroniske helserapporter (EHR) er bedre for datakriminelle enn å stjele kredittkort. De kan jo kun brukes til kortet går ut på dato eller til kontoen er tom eller kansellert. Det viser en nyere rapport fra «Trend Micro Study» fra forrige måned.

…en EHR database som inneholder Person nummer går ikke ut på dato. Disse numrene kan bli benyttet flere ganger og i mange sammenhenger

forklarer denne rapporten. «EHR som er stjålet kan utnyttes til å skaffe seg resepter, medisinsk behandling, forfalske forsikrings papirer og åpner kredittkort og tømme de til maksimum, og å opprette offisielle dokumenter som pass eller førerkort eller til og med opprette nye identiteter.»

Hva kan gjøres av de kriminelle

Det er som navn mange ting de som er kriminelle kan utføre med slike papirer. Og vi har opp gjennom årene sett mange forskjellige forsøk på elektronisk kriminalitet. Nå sist var det noen som IGJEN sendte ut meldinger i e-mail i skattevesenet sitt navn -nettopp for å forsøke å skaffe seg personlig informasjon om personer.

Hva kan gjøres av de kriminelle

Hva kan gjøres av de kriminelle

Alt dreier seg om å skaffe penger uten at man behøver å betale de tilbake igjen. Og det er utrolig mange måter å gjøre dette på. Tenk bare på hvor mange steder du har penger eller kreditter som du kan benytte f.eks. Alle de plassene er interessante for kriminelle å komme til for å tømme.

God online sikkerhet

Online Gambling industrien har også opplevd mange forskjellige forsøk på at folk skal tilrive seg penger uten at de må betale de tilbake. Den enkleste og meste «uskyldige» er å opprette falske identiteter for å tilegne seg bonuser flere ganger. Enten det er bonus i form av å få mer penger på konto enn det man fysisk setter inn selv, eller som det før for en del år siden var vanlig å dele ut småbeløp for å skaffe nye spillere inn til sin side.

God online sikkerhet

God online sikkerhet

Det største selskapet på markedet som også da har den aller beste sikkerheten. PokerStars er det største i alle sammenhenger på online gambling markedet, så dersom du først ønsker å spille online, så er sikkerheten ivaretatt til det beste som er mulig per i dag for alle deres merkevarer.

Har man flere godkjente og bekreftet identiteter med person nummer eller annen personlig informasjon så kan man tilegne seg ganske mye fordeler. Men heldigvis er alle som driver lovlig virksomhet med noen form for gambling meget godt sikret i dag, slik at skjer dette for mange ganger så klarer de ved hjelp av sine hjelpemidler å avsløre de som jukser.

Flere selskaper enn bare helseforetak

Jeg husker en gang i min tidlige ungdom at jeg tilfeldig kom over papirer som var kastet av et forsikrings selskap. Jeg og min kollega skulle inn i en bakgård og gjøre en jobb, da vi fikk se masse papirer som fløt over fra en søppel kontainer. Vi kikket etter hva slags papirer dette var – og det vi fikk se var nettopp slikt jeg har beskrevet over i denne artikkelen. Det var papirer med mange private navn og personlige opplysninger.

Vi tok kontakt med firmaet disse papirene kom fra og ga beskjed. Da fikk vi bare beskjed om at slikt skulle vi ikke bry oss om – de hadde kontroll på hva de drev med var kommentaren vi fikk. Senere samme dag var imidlertid alle dokumentene fjernet fra denne søppel kontaineren!

Straff for brudd i Norge

I Norge er kravene for personvern ganske strenge og de som misbruker dette kan straffes ganske hardt. Det kan vanke både bøter og fengsel for å misbruke dette eller dersom man bevislig er i ferd med å gjennomføre en slik handling.

Relaterte innlegg

Hva er hacking?Hva er hacking?

Hacking er å identifisere svakhet i datasystemer eller nettverk for å utnytte svakhetene for å få tilgang. Et annet ord for hacking som kanskje er lettere å forstå er «Uautorisert