Hva er hacking?

Hacking er å identifisere svakhet i datasystemer eller nettverk for å utnytte svakhetene for å få tilgang. Et annet ord for hacking som kanskje er lettere å forstå er «Uautorisert tilgang». Datamaskiner har omtrent blitt obligatoriske for å drive vellykkede virksomheter. Det er ikke nok å ha isolerte datasystemer; det må være et nettverk for å lette kommunikasjonen med eksterne virksomheter. Dette utsetter dem for omverdenen og hacking. Hacking betyr å bruke datamaskiner for å begå uredelige handlinger som svindel, invasjon av personvern, stjele bedrifts- og personopplysninger, osv. Cyberforbrytelser koster mange organisasjoner store summer hvert år. Bedrifter må beskytte seg mot slike angrep.

Ulike typer hackere

En Hacker er en person som finner og utnytter svakheten i datasystemer og/eller nettverk for å få tilgang. Hackere er vanligvis dyktige dataprogrammerere med kunnskap om datasikkerhet. Hackere klassifiseres etter intensjonen av handlingene de utfører. Følgende liste klassifiserer hackere etter deres intensjon.

 • Etisk hacker (hvit hatt): En hacker som får tilgang til systemer for å fikse de identifiserte svakhetene. De kan også utføre penetrasjonstesting og sårbarhetsvurderinger.
 • Cracker (svart hatt): En hacker som får uautorisert tilgang til datasystemer for personlig gevinst. Hensikten er vanligvis å stjele bedriftsdata, krenke personvernrettigheter, overføre midler fra bankkontoer osv.
 • Grå hat: En hacker som opererer i gråsonen. Han/hun bryter seg inn i datasystemer uten lov for å identifisere svakheter og avsløre dem for systemeieren.
 • Hacktivist: En hacker som bruker hacking for å sende sosiale, religiøse, politiske osv. Meldinger. Dette gjøres vanligvis ved å kapre nettsteder og legge igjen en beskjeden på det kaprede nettstedet.

Hva er Cyberkriminalitet?

Cyberkriminalitet

Cyberkriminalitet er bruk av datamaskiner og nettverk for å utføre ulovlige aktiviteter som å spre datavirus, mobbing på nettet, utføre uautoriserte elektroniske overføringer av verdier, osv. Mesteparten av cyberkriminaliteten foregår over Internett.

Følgende liste presenterer de vanligste typene cyberkriminalitet:

 • Datasvindel: Forsettlig bedrag for personlig vinning ved bruk av datasystemer.
 • Brudd på personvern: Utsettelse av personlig informasjon som e-postadresser, telefonnummer, kontodetaljer osv. På sosiale medier, nettsteder osv.
 • Identitetstyveri: stjeling av personlig informasjon fra noen, gjerne for å etterligne personen.
 • Deling av filer/informasjon beskyttet av opphavsrett: Dette innebærer distribusjon av copyright-beskyttede filer som e-bøker og dataprogrammer osv.
 • Elektronisk pengeoverføring: Dette innebærer å få uautorisert tilgang til bankdatanettverk og foreta ulovlige pengeoverføringer.
 • Elektronisk hvitvasking: Dette innebærer bruk av datamaskinen for å hvitvaske penger.
 • Minibank-svindel: Dette innebærer å fange opp kortdetaljer som kontonummer og PIN-nummer. Disse detaljene blir deretter brukt til å ta ut midler fra bankkontoer.
 • DOS: Dette innebærer bruk av datamaskiner på flere steder for å angripe en server og gi den en mengde informasjon å prosessere helt til den ikke lenger fungerer normalt.
 • Spam: Sende uautoriserte e-poster. Disse e-postene inneholder vanligvis annonser eller kan brukes til å svindle mottakeren.

Sammendrag

Hacking er å identifisere og utnytte svakheter i datasystemer og/eller datanettverk, eller rett og slett å få uautorisert tilgang til informasjon. Cyberkriminalitet er å begå en forbrytelse ved hjelp av datamaskiner og informasjonsteknologi. Etisk hacking handler om å forbedre sikkerheten til datasystemer og/eller datanettverk og er lovlig. Du kan finne tips på internett som hjelper deg med å unngå å bli et enkelt mål for hackere.

Relaterte innlegg

Virus del 2Virus del 2

Virusene som heretter blir omtalt er bare sortert etter når de har vært på markedet og gjort skade – ikke etter hvor ille det har vært. Det være seg virus,