Norsk Cyber-forsvar mister 70 prosent av investeringsbudsjettet – del 2

Situasjonen i rapporten ble forklart på en mer folkelig måte med at dersom disse kuttene finner sted så vil «limet» som holder norsk forsvar sammen svekkes og alt vil ramle lettere fra hverandre. Andre investeringer vil ikke bli like effektive som de egentlig burde.

Dette er som et «lappeteppe». Trekker man ut en tråd vil det oppstå hull og helheten svekkes. Med mer direkte ord så vil ikke bare det operative svekkes, men også sikkerheten og de effektiviseringer og ressursbesparelser som det jobbes mot å nå.

Forsvarets kampkraft vil ikke kunne øke

Forsvaret kan ha så mye førsteklasses materiell det bare vil, men om ikke det kan snakke sammen og operere sammen kan ikke topp kapasiteten av det førsteklasses materiale utnyttes til sitt fulle. Best hovedkvarter, best kjøretøy, best fly, best marine og best etterretning hjelper lite dersom de ikke klarer å stå samlet og jobbe mot felles mål.

Sjefen for cyberforsvaret i Norge setter disse kuttene sammen med Norges oppkjøp av nye F-35 kampfly. Og også byggingen av basen for disse. Utgiftene her er så store at det må kuttes andre steder. Men han beklager igjen og minner om at nettverket mellom alle enhetene vil svekkes betydelig uten cyberavdeligen i forsvaret.

Problemer også i dag

Det er ikke alt som fungerer som det skal selv i dag før disse kuttene i budsjettene. Cyberforsvaret gjør en god jobb og klarer seg bra. Det er mange ivrige og engasjerte ansatte der. Det er nettverksforsvaret som ikke fungerer som det skal.

Samarbeidet mellom forskjellige enheter på datanivå er hvor problemet er nå. Det er manglende samhandlinger på taktiske nivåer og nivåene like under der igjen som er problemet.

Nord i landet

Norge er et langstrakt land med lange strekning og i perioder øde strekninger over fjell og dype daler. Både på politisk nivå og på militært nivå er det enighet om at nordområdene stadig blir viktigere områder for landet.

Forsvaret kan ikke fungere i disse områdene uten IKT. Og sjefen for cyberforsvaret ser en fremtid med mye ny teknologi som forsvaret da må leie inn. Han ønske er å samle alle ressurser innen IKT i forsvaret til en enhet. En sjef med makt og myndighet til å styre det hele på vegne av landets forsvarssjef.

Kuttene bekreftet

Forsvarssjef Haakon Brun-Hanssen har var ute i media den gangen for 2 år siden og bekreftet kuttene. Han sier at det må kutte for å klare budsjettrammene. Og innen IKT må hele vår strategi endres. I dag har vi for mange systemer og her skal det endre til færre systemer slik at de kan holdes oppdatert. Forsvarssjefen har også sagt at alle de utfordringene sjefen for cyberforsvaret peker på vil bli løst, men i et annet tempo enn det han ønsker.

I en krise eller krig kan nettverksoperasjoner også benyttes til sabotasjeformål og til støtte for konvensjonelle militære operasjoner.»

La oss håpe at kuttene ikke gjennomføres slik det ble forespeilet den gangen og at Norge vil være en toppnasjon innen cyberforsvar.

 

Relaterte innlegg

VirusVirus

Du sitter hjemme i godstolen med laptop’en eller nettbrettet ditt på fanget og bare koser det ved å surfe rundt på internett på alle dine favorittsider. Du leser nyheter, du

CyberworldCyberworld

Hva er cyberworld eller cyberspace? Jo helt enkelt forklart så er det den «verden» som består av sammenkoplede datasystemer og informasjonsressurser. Eller som det for det meste kalles i dag