Norsk Cyber-forsvar mister 70 prosent av investeringsbudsjettet

Norge har vært spesielle og langt fremme på mange områder og i mange tilfeller veldig tidlig ute med mange ting. Men for cirka 2 år siden gikk «alarmen» fra de som styrer landets Cyberforsvar. Det er varslet at det forsvaret skal kuttes med tre fjerdedeler i løpet av de neste årene. Og det er nå sjefen for Norges Cyberforsvar som slo alarm.

Dersom landets cyberforsvar svekkes så mye så er det ikke bare dataangrep som er faren. Det er mye dataelektronikk i mange forsvars-systemer i dag og de kan da enklere angripes og svekkes dersom landet ikke har et topp cyberforsvar. Det er snakk om både de nyeste kampflyene, nye krigsskip, nytt materiell hos bakkemannskaper. Totalt er det snakk om materiell for over 100 milliarder som Norge enten har kjøpt eller er i ferd med å kjøpe. Alt dette kan svekkes med cyberangrep av uvedkommende dersom vi ikke følger med i tiden!

Svekket forsvar – økt trussel

«Nettverksbaserte operasjoner er en betydelig trussel mot norske mål, både offentlige og private.»

Men det er flere ting som bekymrer for forsvarsledelsen i Norge – i Etterretningstjenesten – cyberforsvaret var bare en av tre hovedbudskaper de la frem.  Det er laget en rapport på dette som har fått navnet «Fokus 2015». Den omfatter trusselsituasjonen for Norge som land.

Det er både i krig og i fred, krise eller annet at nettverksoperasjoner kan benyttes både som mål for sabotasje eller for å støtte militære operasjoner heter det i rapporten.

De to andre hovedbudskapene handlet om Russland og utviklingen rundt militante islamistgrupper i Midtøsten og Nord-Afrika.

Cyberenhetene i Norge sammen med flere – bl.a. Nasjonal sikkerhetsmyndighet utgjør noen av de viktigste forsvarsverkene til Norges land i dag.

Mye mer enn bare forsvar

Norges Cyber enhet har mye større ansvar og oppgaver enn bare å drive cyber-forsvar av vårt land. De koordinerer også veldig mye av det som foregår totalt sett av landets forsvarshandlinger – nettverksbaserte forsvar. Det betyr flyvåpen, marine og hærstyrker skal ha kommunikasjon og utføre samhandlinger både i strid og fred. Veldig mye av dette er datastyrt!

Når dette ikke fungerer lenger – ja da forsvinner mye av kampkraften.

Sjefen for Cyberforsvaret slo alarm og holdt et foredrag i hovedstaden rundt hva som var betydelige svakheter og hvor han redegjorde for hva som kunne bli konsekvensene:

Dette vil ha en hel del negative konsekvenser og forsvaret vil ikke kunne utnytte potensialet og egenskapene i sine nye avanserte kampplattformer. Det gjelder F-35 fly, nye fregatter og hærens kampkjøretøyer.

I fremtiden vil nettverkstilknytningen gå helt ned til og være mer og mer avhengig av den enkelte kampplattform og hva den enkelte soldat har av kunnskaper.

Skal landet få den forsvarskraften den egentlig har, så må det samarbeidet på alle plan – land, sjø og luft. Og da er det nettverk som gjelder og vil gjelde fremover. Svekkes dette så vil Norge bli hengende etter i mange sammenhenger i denne utviklingen.

Veldig mye er avhengig av IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Helheten og sannheten er vel heller at Norge burde øke sine budsjetter på Cyber områdene heller enn å kutte i dem. Mer informasjon og mer komplekse systemer gir stadig behov for både mer og bedre utdannet personell.

Relaterte innlegg

DatasikkerhetDatasikkerhet

Datasikkerhet har vært viktig fra den aller første datamaskinen kom på markedet. Og det har blitt bare mer og mer viktig jo flere som har fått tilgang på data i

The GatheringThe Gathering

Når det snakkes om internett arrangementer og datatreff, så kommer man ikke forbi The Gathering (heretter kalt TG) som arrangeres hver påske i Vikingskipet i Hamar. Dette er Norges største

VirusVirus

Du sitter hjemme i godstolen med laptop’en eller nettbrettet ditt på fanget og bare koser det ved å surfe rundt på internett på alle dine favorittsider. Du leser nyheter, du